Designerski Fototapety  |  Bezpłatna wysyłka

Polityka prywatności

Przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych i korzystania z plików cookie w związku z korzystaniem ze strony internetowej: https://extradecor.eu/pl/

Gromadzimy i przechowujemy wszystkie dane osobowe zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46 / WE (zwanej dalej GDPR) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest EXTRADECOR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Plac Bankowy 2 / 1309, Warszawa, 00-095, Polska, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000737519, REGON 380624246, NIP 5213832307.

Jakie dane przetwarzamy

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nam przekazujesz, w szczególności w formularzu zamówienia lub w formularzu kontaktowym lub poprzez subskrypcję newslettera lub wysyłając do nas e-mail, lub poprzez złożenie reklamacji lub odstąpienie od umowy. Przetwarzamy również numer Twojego konta bankowego, z którego dokonasz płatności lub na który dokonamy zwrotu pieniędzy. Jeśli wystawiasz fakturę VAT, przetwarzamy również nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedzibę, numer NIP. Ponadto przechowujemy również Twoje dane dotyczące Twojego zachowania, w tym transakcji, reklamacji i historii korespondencji i kontaktów z nami, działań na naszej stronie internetowej i w sklepie internetowym, naszych profili w sieciach społecznościowych, na naszych kontach w witrynach stron trzecich (takich jak Dawanda.pl). Są to dane, takie jak przeglądane produkty, adresy IP lub urządzenie identyfikatory, dane i lokalizacje plików cookie, korespondencja, kontakty. W celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń możemy również zbierać dane dotyczące numeru PESEL lub NIP i adresu zamieszkania.

Cele i podstawy przetwarzania

Święcenia

Składając zamówienie, musisz podać informacje niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Dane przekazane nam w związku z zamówieniem przetwarzane są na potrzeby umowy (art. 6 ust. 1 lit. b), faktura (art. 6 ust. 1 lit. c GDPR), faktura zawarta w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c GDPR) oraz do celów archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR). Dane dotyczące zamówień będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy, a następnie do upływu terminu okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Ponadto po tej dacie dane mogą być przez nas przetwarzane do celów statystycznych.

Subskrypcja newslettera

Jeśli chcesz zapisać się do newslettera, musisz podać nam swój adres e-mail poprzez formularz subskrypcji newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zapisania się do newslettera. Dane przekazane nam podczas subskrypcji biuletynu służą do wysyłania biuletynu, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (litera art. 6 ust. 1 i GDPR) wyrażona podczas subskrypcji biuletynu. Dane będą przetwarzane przez cały czas trwania biuletynu, chyba że wcześniej anulujesz potwierdzenie, który usunie twoje dane z bazy danych. W dowolnym momencie możesz poprawić swoje dane przechowywane w bazie biuletynów, a także poprosić o ich usunięcie, rezygnacja z otrzymywania newslettera.

Reklamacje i odstąpienie od umowy

W przypadku złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczenie o odstąpieniu, które zawiera imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer konta bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy. Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy są wykorzystywane do realizacji procedura reklamacyjna lub procedura odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c GDPR). Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procedury reklamacyjnej lub procedury wycofania. Reklamacje i oświadczenia dotyczące odstąpienia od umowy mogą być również archiwizowane do celów statystycznych.

E-mail kontakt.

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, w tym wysyłając zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, podajesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy. Ponadto w treści wiadomości można również umieścić inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu. W takim przypadku Twoje dane są przetwarzane w celu skontaktowania się z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. RODO lub Twoje zgoda wynikająca z nawiązania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest uzasadniony cel archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c GDPR).

Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmioty, których usług używamy do przetwarzania danych i świadczenia usług do Ciebie lub wykonuj zamówienia w sklepie internetowym, w szczególności:

a) naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze obowiązki lub działania w Twoim imieniu;

b) podmioty przetwarzające w naszym imieniu Twoje dane osobowe i uczestniczące w wykonywaniu naszych działań:

- do przechowywania danych osobowych na serwerze;

- w celu skorzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeśli subskrybujesz newsletter;

- w celu obsługi procesu wysyłki, w ramach którego przetwarzane są dane niezbędne do dostarczenia zamówienia;

- w celu skorzystania z usług firm kurierskich, które dostarczą ci twoje zamówienie;

- w celu korzystania ze wsparcia IT, zarządzaj stronami internetowymi, w związku z którymi podmiot udzielający wsparcia może mieć do Ciebie dostęp dane osobowe gromadzone jako część strony internetowej lub sklepu;

- w celu dokonania zwrotu pieniędzy lub zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty;

- w celu świadczenia usług doradczych, audytowych, prawnych, podatkowych i księgowych.

Uprawnienia

GDPR przyznaje ci następujące potencjalne prawa związane z przetwarzaniem twoich danych osobowych:

1) prawo dostępu do danych osobowych;

2) prawo do sprostowania danych osobowych;

3) prawo do usunięcia danych osobowych;

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w stosunku do:

- a) przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingowych, tj. do celów kampanii reklamowych i innych działań marketingowych, w tym tak zwane profilowanie (np. jeśli nie chcesz na przykład ofert lub reklam naszych produktów, ale po otrzymaniu wyżej wymieniony sprzeciw, powinniśmy przestać przetwarzać twoje dane w celach marketingowych);

- b) przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu tak zwanego uzasadnionego interesu realizowanego przez nas, innego niż marketing, z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją, ale jeśli zgłosisz nam taki sprzeciw, nie będziemy już mogli go rozpatrzyć Twoje dane osobowe, chyba że wykażemy: ważne uzasadnione podstawy przetwarzania, które będą nadrzędne Twoje interesy, prawa i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

6) prawo do transferu danych;

7) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli wyraziłeś taką zgodę.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały szczegółowo opisane w art. 16–21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Z naszej strony uważamy za konieczne wyjaśnienie, że wyżej wymienione prawa nie są bezwzględne i nie będziesz mieć prawa do przetwarzania swoich danych osobowych. Ponadto, jeśli uważasz, że w przetwarzaniu twoich danych osobowych popełniliśmy naruszenie przepisów w sprawie ochrony danych osobowych masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezydenta Biuro Ochrony Danych Osobowych. Zawsze możesz również poprosić nas o dostarczenie informacji o tym, jakie dane o tobie posiadamy i do jakich celów je przetwarzamy. Wystarczy wysłać wiadomość na adres: info@extradecor.eu

Bezpieczeństwo

Gwarantujemy poufność wszystkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy, że wszystkie środki bezpieczeństwa i dane osobowe zapewniona jest ochrona wymagana przepisami o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Cookies

Jak prawie wszyscy usługodawcy, odwiedzając naszą stronę internetową lub korzystając z naszych ofert, używamy plików cookie, sygnałów nawigacyjnych lub podobnych technologii. Pliki cookie to małe informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (np. Komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytane przez nasz system teleinformacyjny (własne pliki cookie) lub system teleinformatyczny stron trzecich (pliki cookie stron trzecich). Niektóre używane przez nas pliki cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tj. Po jej zamknięciu (tak zwane pliki cookie sesji). Inne pliki cookie są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym i pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnym wejściu na stronę (trwałe pliki cookie).

Zgoda na pliki cookie

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlane są informacje o korzystaniu z plików cookie. Dzięki specjalnemu narzędziu, które masz możliwość zarządzania plikami cookie ze strony. Ponadto zawsze możesz zmienić ustawienia plików cookie w przeglądarce lub usunąć w ogóle ciasteczka. Przeglądarki zarządzają ustawieniami plików cookie na różne sposoby. W menu przeglądarki pomocniczej znajdziesz objaśnienia dotyczące zmiany ustawień plików cookie.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie wykorzystania plików cookie może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony internetowej, a także z wielu innych stron internetowych, które używają plików cookie.

Własne pliki cookie

Używamy własnych plików cookie, aby zapewnić prawidłowe działanie strony, w szczególności proces zamawiania i logowanie do konta użytkownika.

Pliki cookie stron trzecich

Nasza strona internetowa, podobnie jak większość dzisiejszych witryn internetowych, korzysta z funkcji udostępnianych przez strony trzecie, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookie stron trzecich.

Analiza i statystyki online

Google Analytics

Korzystamy z narzędzia Google Analytics dostarczonego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Realizujemy działania w tym obszarze w oparciu o nasz uzasadniony interes w tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych. Google Analytics automatycznie gromadzi informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny. Informacje zbierane w ten sposób to zwykle przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Ze względu na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP Twój adres IP ulega skróceniu przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Z uwagi na fakt, że Google LLC ma siedzibę w USA i korzysta z infrastruktury technicznej zlokalizowanej w USA, przystąpił do programu Tarczy Prywatności UE-USA, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez Przepis europejski. Zgodnie z umową między USA a Komisją Europejską ta ostatnia znalazła odpowiedni poziom ochrona danych dla firm certyfikowanych przez Privacy Shield. Jeśli interesują Cię szczegóły związane z przetwarzaniem danych w Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z nimi wyjaśnienia przygotowane przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Wtyczki społecznościowe

Ponadto nasza strona korzysta z wtyczek i innych narzędzi społecznościowych udostępnianych przez portale społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Twitter, Google, Pinterest. Wyświetlając naszą stronę internetową zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z administratorami sieci społecznościowych serwery (usługodawców). Treść wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki i zintegrowana z nią Strona internetowa. Dzięki tej integracji dostawcy usług otrzymują informacje, że Twoja przeglądarka wyświetlała naszą stronę internetową, nawet jeśli tego nie robisz mieć profil u usługodawcy lub jeśli nie jesteś zalogowany w tym samym czasie. Te informacje (wraz z Twoim adresem IP) są wysyłane przez przeglądarkę bezpośrednio na serwer danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywane. Jeśli zalogowałeś się na jednym z serwisów społecznościowych, ten usługodawca będzie mógł bezpośrednio przypisać wizytę na naszej stronie do swojego profilu w danej sieci społecznościowej.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie przez usługodawców, a także możliwość kontaktu i Twoje prawa w tym obszarze i możliwość wprowadzania ustawień w celu ochrony Twojej prywatności są opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

a) Facebook - https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy;

b) Instagram - https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,

c) Twitter - https://twitter.com/en/privacy,

d) Google - https://policies.google.com/privacy?hl=pl,

e) Pinterest - https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przypisywały dane zebrane podczas wizyty na naszej stronie bezpośrednio Twojemu profilowi ​​w danej witrynie, to zanim odwiedzisz naszą stronę, musisz się wylogować z tej strony. Możesz także całkowicie zapobiec ładowaniu na stronie wtyczki za pomocą odpowiednie rozszerzenia dla twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.


Zmiany w polityce prywatności

Zmieniamy się dla Ciebie na lepsze, więc w przyszłości może się zdarzyć, że znajdziemy jeszcze lepsze sposoby ochrony Twoich danych. Następnie będziemy zmuszeni zaktualizować naszą politykę prywatności, o czym oczywiście poinformujemy.