Dodatkowe informacje

Zamówienie

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osoby fizyczne w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46 / WE (zwaną dalej zwane: „GDPR”) Informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest EXTRADECOR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Rolna 191 / 193-3. Warszawa, 02729, Polska, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowy rejestr sądowy pod numerem KRS 0000737519, REGON 380624246, NIP 5213832307. Dane kontaktowe Administrator danych: tel .: +48 226-022-898; extradecor.eu@gmail.com.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych i realizacja Twoich praw przez e-mail: extradecor.eu@gmail.com.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

1) w celu wykonania umowy, której jesteś stroną lub podjąć działania na podstawie swojego wniosku przed zawarciem umowy (podstawa Artykuł 6 ustęp I litera b GDPR) - na okres potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub na okres wymagany przez prawo;

2) w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c GDPR), w tym:

- a) wystawić i przechowywać osobisty dokument sprzedaży (fakturę, paragon) - przez okres, w którym przepisy wymagają od nas przechowywania dokumentów podatkowych,

- b) obsługa i realizacja reklamacji - do końca gwarancji lub okresu gwarancji na zakupione od nas produkty.

3) w celach statystyczno-analitycznych i marketingowych w oparciu o uzasadniony interes Administratora, który zbiera dane statystyczne dane i analiza ruchu na stronie internetowej (podstawa prawna na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR) - przez okres 30 dni do 5 lat do wykorzystywane są możliwości marketingowe i analiza danych potrzebnych do prowadzenia działalności Administratora;

Możemy przekazać twoje dane innym firmom, z którymi współpracujemy, tj .: firmom kurierskim, operatorom płatności, firmom obsługującym nasze magazyny, firmy hostingowe (przechowują dla nas dane na swoich serwerach), dostawców i partnerów w zakresie świadczenia usług związanych z marketingiem oraz reklama, kancelarie prawne, firmy windykacyjne, podmioty skupujące wierzytelności. Powyższe przetwarzanie może również powodować dane być wysyłane do odbiorców spoza Unii Europejskiej. Staramy się, aby transmisja danych w tym obszarze była zgodna z zasadami tak zwanej Tarczy Prywatności (https://www.privacyshield.gov/welcome) lub w oparciu o tak zwane Standardowe klauzule umowne Komisja Europejska (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/ international transfer / transfer / index_en.htm), ale może to nie zawsze będzie możliwe.

Twoje dane mogą podlegać profilowaniu w celu przedstawienia Ci najkorzystniejszej oferty lub informacji dostosowanej do twoich zainteresowań. Przeprowadzamy analizy, które pozwalają nam świadczyć usługi na coraz wyższym poziomie, a także personalizować komunikację z Tobą. Profilowanie jest wykorzystywane w szczególności przez Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W przypadku sprzeciwu wobec profilowania, proszę odpowiednio zoptymalizuj ustawienia w przeglądarce.

Masz prawo: wymagać od Administratora dostępu do danych osobowych, prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwić się przetwarzaniu, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu zgodność z prawem do przetwarzania;

Aby skorzystać z przysługujących ci praw, wyślij zapytanie na adres e-mail: extradecor.eu@gmail.com. Proszę pamiętaj że przed skorzystaniem z przysługujących ci praw administrator danych będzie musiał upewnić się, że jesteś osobą, za którą dajesz, to znaczy powinieneś zostać zidentyfikowany.

Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego upoważnionego organu nadzorczego organ, jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych, które Cię dotyczą, narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o danych osobowych ochrona danych lub przepisy GDPR;

Podanie danych osobowych jest niezbędne do dokonania zakupu. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie uniemożliwi dokonywanie zakupów.